zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 OŚWIATA I KULTURA
Klasa szósta i co dalej …

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku zaprasza

 

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku zaprasza w swoje progi wszystkich absolwentów szkół podstawowych. Nasza szkoła wciąż się rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną. Systematycznie rozbudowuje bazę dydaktyczną, diagnozuje oczekiwania i potrzeby społeczności szkolnej.

We wrześniu 2010 roku planuje się oddanie profesjonalnego, wielofunkcyjnego boiska przy naszym Gimnazjum. W związku z tym od przyszłego roku szkolnego (2010/2011), zostanie utworzona klasa o profilu sportowym – specjalność piłka siatkowa. Utworzenie takiej klasy wynika z przekonania, że zdrowie i kondycja fizyczna naszej młodzieży pójdzie w parze z ich siłą i motywacją do pracy umysłowej. Od następnego roku szkolnego dodatkowo planowane jest wprowadzenie możliwości nauki trzeciego języka, nawiązanie współpracy z niemiecką szkołą i zorganizowanie wymiany uczniów, zajęcia zespołu chearleeders i instrumentalno-wokalnego, specjalistyczne zajęcia ortograficzno-kaligraficzne.

Gimnazjum zapewnia swoim uczniom rzetelne wykształcenie, pomoc i poradnictwo pedagoga szkolnego, regularne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne dla potrzebujących uczniów. Pomoc w wyborze szkoły oferują zajęcia z doradcą zawodowym, gdzie młodzież określa swoje preferencje zawodowe i poznaje specyfikę rynku pracy. Nauczyciele wszystkich przedmiotów organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, którzy chcą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności. Dla uczniów mających trudności dydaktyczne prowadzone są konsultacje przedmiotowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W problemowej sytuacji nasi wychowankowie mogą zwrócić się o pomoc nie tylko do wychowawcy klasowego, ale również do pedagoga szkolnego, czy nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia.

Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Większość sal lekcyjnych jest wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu. W Gimnazjum jest pracownia komputerowa, sala gimnastyczna i siłownia. Ponadto w szkole znajduje się biblioteka pełniąca również funkcję Multimedialnego Centrum Informacji, w której uczniowie chętnie odrabiają zadania domowe i korzystają z dostępnych stanowisk komputerowych z Internetem.

Szeroka oferta Gimnazjum umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w:

 • Przedmiotowych kółkach zainteresowań oraz kółku teatralnym, kółku kulinarnym, kółku szachowym, kółku turystycznym,
 • Chórze szkolnym i zespole wokalnym,
 • Redakcji szkolnej gazetki,
 • Spółdzielni uczniowskiej prowadzącej sklepik,
  Klubie Młodego Przedsiębiorcy,
 • Drużynie Harcerskiej ZHP,
 • Klubie Wolontariusza,
 • Szkolnym Klubie Jana Pawła II,
 • Zajęciach sportowych: SKS (siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, piłka halowa, wyjazdy z instruktorem na ściankę wspinaczkową).
 • Uroczystościach i imprezach szkolnych – Dzień Patrona Szkoły, Dzień Papieski, Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, Jasełka, poranki literackie, wieczorki poetyckie, dzień sportu, itp.
 • Realizacji programów profilaktycznych jak Szkoła bez Przemocy, Trzymaj Formę, Trzeźwy Umysł.
 • Szkolnym Klubie Europejskim.

Gimnazjaliści mają szeroki wachlarz możliwości zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, a także sprawdzania własnych umiejętności w licznych konkursach przedmiotowych, olimpiadach i turniejach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W naszym Gimnazjum można uzyskać także Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Na terenie szkoły zainstalowany jest monitoring, więc każdy może czuć się bezpiecznie. Gimnazjum zapewnia też indywidualne szafki dla uczniów. W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera. Organizowane są wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina i rajdy rowerowe. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje m.in. dyskoteki, pasowanie uczniów klas pierwszych, mikołajki, pocztę walentynkową. Mamy też gimnazjalny radiowęzeł, przez który codziennie można usłyszeć muzyczne hity i mnóstwo miłych życzeń.

Serdecznie zapraszamy !

 

Monika Wójcik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART