zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 OŚWIATA I KULTURA
"Aktywna edukacja" w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce w roku szkolnym 2013/2014 wzięła udział w projekcie Aktywna Edukacja, którego głównym celem było wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przyniosło jak największy pożytek. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną Nauczyciele biorący udział w programie poznali rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wpierał proces nauczania się uczniów. Nauczyciele swą wiedzę mogli zdobywać poprzez kursy internetowe, konferencje programowe oraz biorąc udział w spotkaniach sieci współpracy z nauczycielami z innych szkół. Za realizację programu odpowiedzialne były:

p. mgr Katarzyna Łaguniak-Grad – koordynator szkolny

p. mgr Joanna Karaś – koordynator przedmiotowy

p. mgr Zdzisława Wąsacz – koordynator przedmiotowy

p. dr Katarzyna Mitoraj – koordynator przedmiotowy

Ogromny postęp technologiczny, jaki zaszedł w ostatnich latach, każe zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w edukacji. Wielość możliwości sprzętowych i programowych powoduje, że trudno jest wybrać najlepsze rozwiązania, a następnie wdrażać je
z pożytkiem dla procesu nauczania i uczenia się uczniów.

Celem udziału w projekcie było zwiększenie wiedzy oraz udoskonalenie umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.

Przebieg projektu koncentrował się wokół czterech głównych problemów, z którym borykają się szkoły:

  • przemyślanego zakupu sprzętu,
  • organizacji, czyli wypracowania i wdrożenia rozwiązań sprawiających, że narzędzia TIK będą stanowić rzeczywiste wsparcie działania szkoły,
  • metodyki, co stanowi dla nas zagadnienie najistotniejsze,
  • współpracy – zarówno między nauczycielami w obrębie jednej szkoły, jak i międzyszkolnej.

Podczas udziału w projekcie nauczyciele mieli możliwość korzystania z różnorodnych metody kształcenia:

  1. Kurs internetowy.
  2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami podczas spotkań.
  3. Dobre praktyki, czyli opracowane i przygotowane przykłady ciekawego i skutecznego zastosowania TIK w edukacji.
  4. Poradniki TIK i samouczki - nauczyciele mieli dostęp do interaktywnych samouczków dostępnych na różnych platformach.

Podsumowując udział szkoły w projekcie można stwierdzić, że miał wiele zalet, była to kolejna okazja do zdobywania wiedzy na temat technologii informatyczno-komunikacyjnych, które stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Odpowiednio wykorzystane mogą wzbogacić proces dydaktyczny. Pośród wielu metod nauczyciele biorący udział w projekcie uznali, iż wymiana dobrych praktyk stanowi ważny element założonego przez nas systemu współpracy między nauczycielami – chcemy, by nawet po zakończeniu programu opracowane materiały mogły służyć polepszaniu jakości kształcenia.

mgr Katarzyna Łaguniak-Grad
koordynator szkolny programu
„Aktywna edukacja”


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 1 Pażdziernika 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART