zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 OŚWIATA I KULTURA
Innowacja pedagogiczna

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!”

/Konfucjusz/

Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania i zrozumienia świata. Zadają pytania, próbują tworzyć definicje na miarę rozumienia rzeczywistości. Wszystkiego chcą dotknąć, spróbować. Proces uczenia się dziecka bazuje na jego indywidualnych doświadczeniach uzyskiwanych w toku działania. Dziecko konstruuje obraz rzeczywistości nie tyle słuchając o niej, ile jej doświadczając. Działając, eksperymentując, czynnie biorąc udział w zajęciach poznaje ono świat wielozmysłowo, co kształtuje w nim pełniejszy obraz środowiska w jakim żyje i się rozwija. Poznawanie polisensoryczne poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku pozwala na konstruowanie całościowego obrazu rzeczywistości. Jest sposobem, warunkiem przejścia z myślenia sensoryczno-motorycznego do myślenia konkretno-wyobrażeniowego. Aby zachować w dzieciach tę naturalną potrzebę rozwijania ciekawości i zadawania pytań, chcemy dać im przestrzeń do samodzielnego eksperymentowania, obserwacji otoczenia, poszukiwania odpowiedzi na pytania, poznawania różnych miejsc, doświadczania i przeżywania.

Postanowiłyśmy wprowadzić uczniów w niezwykle ciekawy świat przyrody, nauki, środowiska życia ludzi na dodatkowych zajęciach.

Opracowany przez nas program innowacji, którą zatytułowałyśmy „Poznajemy, rozumiemy, odkrywamy” przeznaczony jest dla uczniów pierwszego etapu nauczania Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

Celem innowacji jest możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci, aby obniżyć ich lęk przed nowymi wyzwaniami i pozwolić na doświadczanie nowych wrażeń. Gotowość do podejmowania przez dzieci wyzwań pozwoli na ograniczenie szeregu czynników, takich jak: nieśmiałość, strach przed nowością, przekonanie, że dziecko jest za małe i nie może samodzielnie działać, wyręczanie przez dorosłych.

Zajęcia innowacji przez cały czas jej trwania dotyczyć będą następujących tematów głównych:

 • MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 • DRZEWO GENEALOGICZNE
 • DRZEWA
 • OWADY
 • WODA
 • POGODA
 • ROŚLINY
 • POWIETRZE
 • ELEKTRYCZNOŚĆ
 • DINOZAURY
 • WSZECHŚWIAT
 • MUZEUM
 • KSIĄŻKA
 • MUZYKA
 • KOMPUTERY

Realizacja programu umożliwi wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, jak również możliwość spędzenia wolnego czasu w interesujący sposób.

Innowacja pedagogiczna ma charakter edukacyjno-wychowawczy i realizowana będzie na pierwszym etapie nauczania przez trzy lata nauki(tj. 2015 – 2018). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Uczestniczyć w nich będą chętni uczniowie.

 

Halina Biestek
Bernadetta Gąska
Zespół Szkół w Chmielniku


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART