zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXII

 1. UCHWAŁA NR XXXII/194/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 2. UCHWAŁA NR XXXII/195/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR XXXII/196/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” dofinansowanego w ramach III. Osi Priorytetowej – „Czysta energia” – działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 4. UCHWAŁA NR XXXII/197/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – „Infrastruktura komunikacyjna” – działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 5. UCHWAŁA NR XXXII/198/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrznymi instalacjami i studni pomiarowej
  w miejscowości Chmielnik – Wielkopolska”.
 6. UCHWAŁA NR XXXII/199/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 7. UCHWAŁA NR XXXII/200/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Chmielniku w którego skład wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.
 8. UCHWAŁA NR XXXII/201/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku.
 9. UCHWAŁA NR XXXII/202/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.
 10. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.
 11. UCHWAŁA NR XXXII/204/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Zabratówce.
 12. UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 13. UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne - uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 26 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART