zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 OŚWIATA I KULTURA
Konkurs na logo Biblioteki

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku ogłasza konkurs na logo promujące Gminną Bibliotekę Publiczną – prosty znak graficzny budzący pozytywne skojarzenia. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych biblioteki.

Projekt graficzny logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis „Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku”

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki o których mowa w Regulaminie konkursu.

Projekty prac konkursowych należy dostarczyć na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, w formacie JPG 200 DPI rozmiar A4 oraz w postaci wydruku na planszy A4. Plansza powinna zawierać logo w wersji podstawowej kolorowej i jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie oraz logo w wersji czarnobiałej i jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie.

Prace konkursowe w kopertach z napisem: „Konkurs na projekt graficzny logo GBP w Chmielniku, podpisane wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy składać w GBP w Chmielniku Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik do 31 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Laureat konkursu wybrany przez Komisję otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł.

Regulamin konkursu oraz wymagane oświadczenia są dostępne w GBP w Chmielniku.

Tel. 17 2296611, gbpchmielnik@op.pl

Beata Wojnarowicz-Hondz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART