zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2016 OŚWIATA I KULTURA
Ku pokrzepieniu serc, czyli Sienkiewiczem czas (szkolny) opisany...

To ostatni tekst w mijającym już roku, jaki przychodzi mi napisać niejako na podsumowanie Roku Sienkiewiczowskiego, chociaż głównie o szkole i jej problemach będzie mowa, to jednak refleksji odwołujących się do autora „Potopu” nie zabraknie...

Motywem przewodnim będzie odwołanie się do serca, które ma charakter duchowy i symbolicznie ponadczasowy…

To w „Odzie do młodości” nasz wieszcz narodowy przypominał, cóż warte jest społeczeństwo „bez serc, bez ducha”- i odpowiadał natychmiast – „to szkieletów ludy”. Warto więc zapytać, jak w naszej pracy z dziećmi i młodzieżą odwołujemy się do tych wartości, które były bliskie nie tylko romantykom i pozytywistom, ale powinny nadal tkwić mocno zakorzenione w polskiej szkole XXI wieku. Nieprzypadkowo nawiązuję do Mickiewicza, bo przecież w nim upatrywał Sienkiewicz tego, którego twórczość potrafi obudzić serce każdego Polaka- chociaż bez kraju ojczystego, a czasami i daleko od niego, to zawsze o nim pamiętającego, jak chociażby główny bohater noweli „Latarnik”.

Wiele przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych w naszej szkole w nowym roku szkolnym mogło krzepić serca. Młodszym czytelnikom wyjaśniam, że krzepić, to słowo już dziś nieco archaiczne, a oznacza „dodawać otuchy i sił”. Serce rosło patrząc na Sienkiewiczowskich bohaterów, których uczniowie w „Roku Sienkiewiczowskim” poznali nieco bliżej, a przygotowując się do szkolnego konkursu „Czytamy Sienkiewicza” wniknęli głębiej w ich psychikę, emocje i przeżycia. Wzruszali się losami Stasia Tarkowskiego, latarnika Skawińskiego czy Janka Muzykanta, a zarazem krzepili swoje i nasze serca rozumieniem i akceptacją dla decyzji bohaterów, którzy przy bliższym poznaniu stawali się dla nich nie tylko książkowymi postaciami, nad których życiowymi wyborami warto i dzisiaj się zastanowić.

Po upadku Powstania Styczniowego bezwzględnie stłumionego przez zaborców, a zwłaszcza przez Rosję, wydawało się, ze Polacy ostatecznie stracili nadzieję na niepodległość, zwłaszcza, że koncepcje walki zbrojnej, jako podstawowej formy zmiany istniejącego stanu rzeczy, straciły na popularności. W tę „pustkę” wchodzi Sienkiewicz ze swoimi powieściami historycznymi- Trylogią, Krzyżakami i Quo vadis- pisanymi z intencją pobudzenia, czy wręcz obudzenia ducha narodowego- „ku pokrzepieniu serc”. Ten nowy zasiew patriotyzmu zaowocował po latach i wspomógł przedwiośnie niepodległości, i stał się solidnym fundamentem ideowym dla odradzającej się ojczyzny- II Rzeczypospolitej. O tych właśnie wydarzeniach dowiedziała się społeczność szkolna z uroczystego apelu poświęconego 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To, w jaki sposób przygotowali tę uroczystość i w jakiej formie przekazali jej przesłanie, krzepi nasze serca. I tu kilka słów dla zobrazowania oryginalności przekazu, chociaż pełnej autentycznej prostoty. Po prostu każda z klas przedstawiła swój sposób na uczczenie tego święta zarówno w formie, jak i w treści: czy to w wierszu, czy w piosence, inscenizacji czy w odpowiedzi na pytanie „Czym jest rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę dla nas - uczniów?”. Był to swoisty bukiet niepodległości złożony z występów uczniowskich. Podsumowaniem tego uroczystego i pełnego patriotycznych treści apelu był montaż słowno- muzyczny przygotowany przez szóstoklasistów, który przypomniał uczniom długą i trudną, pełna wyrzeczeń i ofiar drogę do niepodległości przez 123 lata niewoli. Warto nadmienić, że program przygotowany na szkolny apel „niepodległościowy” został zaprezentowany także na lokalnych obchodach święta, tj. Ognisku Patriotyzmu i spotkał się z serdecznym przyjęciem.

Uroczystości szkolnych, które nam wszystkim dodawały sil i otuchy było znacznie więcej, ale nie sposób o wszystkich napisać, dlatego o niektórych wspomnimy w innych tekstach, które Szanowny Czytelniku odnajdziesz w tym numerze „WIEŚCI GMINNEJ” w innych tekstach lub w KALENDARIUM SP RAF. Nie sposób jednak nie wspomnieć o apelu poświęconym Janowi Pawłowi II. Przygotowany w formie montażu słowno-muzycznego wzbogaconego o oryginalne treści audiowizualne przypominające Jego postać i słowa, uzmysłowił całej społeczności szkolnej, jak wiele zawdzięczamy jednemu z największych Polaków, który wlał w serca Polaków nadzieję na odzyskanie prawdziwej wolności i suwerenności i w jej odzyskanie miał niepodważalny wkład.

Przed nami już tylko kilkanaście dni odchodzącego 2016 roku, a w szkole w ostatnim dniu nauki wigilie klasowe i wigilia szkolna połączona z łamaniem się opłatkiem, składaniem sobie życzeń i kolędowaniem, co będzie naturalnym wstępem do oczekiwanego z wielka radością okresu świąt Bożego Narodzenia. Kończąc, życzę wszystkim czytelnikom i naszym sympatykom zdrowych, rodzinnych i pogodnych Świąt, radości z narodzin Bożej Dzieciny i dużo serca dla siebie nawzajem w Nowym- 2017-Roku. I chociaż Rok Henryka Sienkiewicza się kończy, nie zapominajmy jego „skrzydlatych słów”, z których jedno przytaczam z serdecznymi życzeniami: „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”.

Andrzej Pieczonka
SP Wola Rafałowska


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 11 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART