zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 OŚWIATA I KULTURA
Szkoła Podstawowa w Zabratówce imienia Orląt Lwowskich

22 października 2006 roku to pamiętna data, która stanowi bardzo ważny punkt na mapie historii Szkoły Podstawowej w Zabratówce. Wtedy nasza szkoła przyjęła zaszczytne imię Orląt Lwowskich. Od tej pory robimy wszystko, aby zaszczepić uczniom i społeczności lokalnej wartości reprezentowane przez młodych obrońców Lwowa. Naszym celem jest także przypominanie oraz czczenie ich bohaterskiego czynu. Chcemy do tego nawiązać szczególnie teraz, kiedy jesteśmy organizatorami III Zlotu Szkół im. Orląt Lwowskich. W tym roku to nam przypadnie w udziale zaszczyt goszczenia wielu znakomitych gości i mamy nadzieję, że będzie to okazja do wielu budujących i twórczych dyskusji.

Staramy się działać zgodnie z tekstem ślubowania, jakie na Sztandar Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce złożyli wówczas uczniowie. Ślubowanie to rokrocznie powtarzają pierwszoklasiści wstępujący w szeregi braci uczniowskiej:

„Rzetelnie i systematycznie pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy.

Dbać o honor i tradycje Szkoły oraz godnie reprezentować jej Imię.

Dbać o piękno mowy ojczystej.

Okazywać szacunek drugiemu człowiekowi.

Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru i chęć niesienia pomocy innym.

Czcić i szanować symbole kraju, o które walczyły Lwowskie Orlęta.

Zachowywać się w sposób godny młodego Polaka.

Ślubujemy.”

Kierując się tymi zasadami, aktywnie pracujemy na wielu polach. Pragniemy, aby młodzi ludzie opuszczając mury naszej szkoły stali się w przyszłości osobami prawymi, rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków. Dlatego staramy się krzewić w nich wspomniane wartości. Współpracujemy z szeregiem instytucji, z których najważniejsze to Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Instytut Pamięci Narodowej. Ważną datą w kalendarzu imprez jest oczywiście Dzień Patrona, obchodzony przez naszą społeczność bardzo uroczyście. Dużą wagę przywiązujemy także do celebrowania wszelkich świąt patriotycznych, będących okazją do okazywania szacunku polskim symbolom narodowym. Każdego roku uczestniczymy, wraz z Pocztem Sztandarowym, w Mszach Świętych w intencji Obrońców Lwowa oraz reprezentujemy szkołę na wielu innych uroczystościach, zarówno lokalnych, jak i tych o szerszym zasięgu. Dbamy o czystość i kulturę ojczystego języka poprzez wydawanie szkolnej gazetki „Dzwonek” oraz organizowanie szeregu konkursów związanych z poprawnością i wzbogacaniem języka polskiego. Kultywujemy rodzime tradycje poprzez wystawianie jasełek, spotkania opłatkowe, wspólne wykonywanie palm Wielkanocnych, śpiewanie pieśni patriotycznych oraz piosenek lwowskich podczas różnych przeglądów, konkursów, świąt, ognisk itp. Pokazujemy piękno naszej ziemi ojczystej zwiedzając szereg miejsc, które z jakichś względów stanowią ważne punkty na mapie Polski. Walczymy o to, by żyło nam się lepiej w zdrowym i czystym otoczeniu. Bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, obchodzimy Dzień Ziemi, sadzimy drzewa, segregujemy śmieci i robimy wszystko, aby kraj naszych ojców nie zginął pod górami odpadów. Jesteśmy ponadto wpisani do Rzeszowskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Włączamy się w działalność charytatywną, starając się zawsze i wszędzie nieść pomoc bardziej od nas potrzebującym. Pod naszą opieką znajduje się również leśna mogiła, w której spoczywają ofiary II wojny światowej. Chodzimy ją porządkować oraz pamiętamy, aby w czasie zadusznym paliły się tam znicze. Jednocześnie staramy się iść z duchem czasu, aby wolność i uzyskane dzięki niej możliwość rozwoju, za które umierały kiedyś „najdzielniejsze dzieci świata”, nie poszły na marne. Szkoła nasza wdraża program o nazwie „Cyfrowa Szkoła”, a uczniowie mogą pracować z nowoczesnym sprzętem, poszerzając swoje horyzonty.

Wszystko to w trosce o lepszy start w dorosłość młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie, dzięki wartościom i zasadom wpajanym im tutaj, okażą się w przyszłości ludźmi godnymi miana prawdziwych Polaków. W końcu bycie absolwentem szkoły noszącej imię Orląt Lwowskich zobowiązuje i obyśmy nigdy o tym nie zapominali.

mgr Katarzyna Mitoraj


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART