zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 OŚWIATA I KULTURA
XII Sejmik Samorządów Uczniowskich

Motto:
„Cała organizacja wychowania w systemie Korczaka oparta jest na zaufaniu, ukochaniu, szacunku i porozumiewaniu się z dzieckiem”. (prof. Stefan Wołoszyn)


Żyjemy w zorganizowanym społeczeństwie XXI wieku. Na naszych oczach świat zmienia się w kosmicznym niemal tempie. Nie nadążamy za tym, co dzieje się wokół nas dorosłych, najczęściej zapominając o młodym pokoleniu: dzieciach, własnych i powierzonych naszej opiece. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że właśnie one nas podpatrują, oceniają i oczywiście naśladują.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku od wielu już lat organizowane są coroczne Gminne Sejmiki Samorządów Uczniowskich.

Na takie spotkania zapraszani są przedstawiciele samorządów szkół z całej Gminy wraz ze swoimi opiekunami oraz Goście honorowi, na czele z przedstawicielami Rady Gminy, a niejednokrotnie gościli na nich parlamentarzyści.

Tradycją już stało się omawianie rocznej pracy i dokonań samorządowych w poszczególnych szkołach, jak też analizowanie niepowodzeń i zdarzających się porażek.

Wracając do początku wypowiedzi uważamy, że w samorządowej pracy szkolnej powinniśmy się wzorować na liderach samorządu lokalnego. Podpatrujemy, zatem ich pomysły, niektóre nawet staramy się przenosić do działalności grup uczniowskich.

Cieszymy się, że udało nam się już od dawna nawiązać w tej dziedzinie współpracę z władzami i Radą Gminy Chmielnik.

6 czerwca, XII już Sejmik Uczniowski, odbył się, nie w murach macierzystej szkoły, ale w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku.
Współorganizatorami byli tym razem: pani Dyrektor Bożena Gwizdała oraz Przewodniczący Rady Gminy, pan Antoni Dzierżak.
Uczestnikami byli: pan Krzysztof Grad - Wójt Gminy, pani Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy, pani Maria Kmiotek – Skarbnik Gminy, pani Agnieszka Ciura – Dyrektor ZEASu w Chmielniku, znaczna część członków Rady Gminy oraz przedstawiciele SU wraz ze swymi opiekunami ze szkół w gminie.
Wyrażamy podziękowanie za udział, gdyż wszystkie zespoły szkolne przyjęły nasze zaproszenie do uczestnictwa.
Na początku odbyło się indywidualne przedstawienie zebranych oraz poinformowanie o pełnionych rolach i wykonywanej pracy.
Zgodnie z zaproponowanym programem zespoły szkolne przedstawiły prezentacje medialne o formach swojej pracy. Zaprezentowane działania zostały pochwalone przez pana Wójta, Przewodniczącego Rady oraz niektórych Radnych.
Piękny referat na temat uczniowskiej samorządności i dziecięcej aktywności, nawiązującej do postulatów pedagogicznych i wychowawczych Janusza Korczaka (literackiego Patrona bieżącego Roku), przedstawiła zgromadzonym Dyrektor Szkoły – pani Bożena Gwizdała.
Następnie pan Wójt oraz pan Przewodniczący wypowiedzieli się na temat działań Gminy i Rady Gminy na rzecz rozwoju oświaty na naszym terenie.
Okazuje się, że dzieje się dużo dobrego: powstały i ciągle powstają boiska sportowe przy szkołach. Punktem kulturotwórczym okazuje się być Gminna Biblioteka Publiczna, w której dzieci i młodzież mogą realizować swoje pasje i talenty. Podobnie bywa szkołach, gdzie realizowanych jest wiele projektów, na które spływają środki z funduszy unijnych. Placówki szkolne doposażone są systematycznie w sprzęt medialny, sportowy, pomoce dydaktyczne. Gmina dba o remonty bieżące szkół, organizuje dowozy części uczniów, zaś Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje dożywianie i potrzeby uczniów z rodzin niezamożnych.
W przeprowadzonych później warsztatach, w formie głosu w dyskusji, dowiedzieliśmy się o zamierzeniach wdrażanych do realizacji, a będących zapowiedzią ulepszeń w funkcjonowaniu poszczególnych placówek oświatowych w gminie.
Władze Gminy oraz Radni zobowiązali się do dalszego współuczestniczenia w rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz zachęcali do współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w obrębie obwodów szkolnych.

Uczestnicy mogli zadawać pytania (wprawdzie na tym spotkaniu były one nieliczne) i otrzymali od Włodarzy Gminy solidne, wyczerpujące i uzasadniające odpowiedzi.

Młodzi samorządowcy zgłosili w formie prośby postulat, o możliwość udziału przedstawicieli samorządów uczniowskich w wybranym posiedzeniu (posiedzeniach) Rady Gminy celem obserwacji i uczenia się zasad samorządności u podstaw.

Nadmienić jeszcze należy, że obrady Sejmiku prowadziła Przewodnicząca SU SP nr 3 w Chmielniku, uczennica Wiktoria Dzierżak. O techniczną i medialną obsługę spotkania zadbał ksiądz Mateusz Olbrot. Na zakończenie uczestnicy wpisali się na pamiątkową listę obecności oraz odebrali podziękowania.

Podsumujmy na zakończenie: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – Andrzej Frycz Modrzewski z książki „O poprawie Rzeczypospolitej”.

Elżbieta Świerk


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART